Síce čím ďalej tým menej, no stále sa nás pacienti pýtajú, či ten amalgám nebol lepší, nevydrží dlhšie alebo proste „kov je kov“. Tak si to poďme trošku priblížiť.

Biele, alebo fotokompozitné výplne majú ROVNAKÚ trvácnosť ako amalgám, no je tu pár veľkých ALE!

Prvým ALE je spôsob zhotovenia výplne. Na rozdiel od amalgámu je jej zhotovenie náročnejšie a to časovo aj materiálovo. Nie je možné ju zhotoviť celú v jednej vrstve, chvíľku počkať kým stuhne a je hotovo.

Fotokompozitné výplne vyžadujú pomalé vrstvenie, keďže musia byť dobre vytvrdené. To zabezpečí použitie UV svetla, ktoré nám však dokáže presvietiť len istú hrúbku materiálu. Táto podmienka je zodpovedná aj za časovú náročnosť, niekedy potrebujeme jednu výplň rozdeliť aj do 10 a viac vrstiev, čo zaberie veľa času. V opačnom prípade by pacient mohol pociťovať citlivosť.

Pre správne spojenie, teda adhéziu výplne k zubu je dôležitá ďalšia podmienka a to suché pracovné pole, čiže suchý povrch zuba bez slín. To je jeden z dôvodov, pre ktorý používame kofferdam. Naši pacienti ho už berú ako samozrejmosť a zhodujú sa vo vyššom komforte ošetrenia. Pre nás je to veľký pomocník, nie len pre izoláciu a kontrolu vlhkosti, ale aj prehľadnejšie pracovné pole a mohli by sme pokračovať ďalej, no určite to bude téma na samostatný blog. Práve nedostatočne suchý povrch zuba je zodpovedný za rozšírené tvrdenie, že biele plomby vypadávajú, no pri správnej technike je ich väzba veľmi silná a samé Vám nikdy nevypadnú.

Šetrnosť pri odstraňovaní zubných tkanív je ďalšou nespornou výhodou chrániacou zdravé zubné tkanivá. Preparácia pre bielu výplň je oveľa jemnejšia, menej invazívna ako preparácia pre amalgám. Dôvod je jednoduchý a to spôsob spojenia materiálu so zubom.

Amalgám drží v zube mechanicky, musíme vypreparovať podbiehavé miesta, kde tento materiál v polotekutom stave nakondenzujeme a takto stuhne, čiže jednoducho drží len svojim tvarom, mechanicky. Biele výplne sú zakotvené priamo na naleptaný povrch zuba mikroretenciou a preto nie je potrebné zbytočne odstrániť aj zdravé zubné tkanivá aby sme vytvorili podbiehavé miesta. Týmto dokážeme veľa tkanív ponechať nedotknutých a výsledný zub aj s plombou bude oveľa odolnejší aj v budúcnosti, keďže bude menej osladený rozmernou výplňou.

K obsahu ortuti v amalgámových plombách sa toho píše veľa, no faktom ostáva, že počas ich prítomnosti v ústach neškodí a uvoľňuje sa absolútne zanedbateľné množstvo. Najviac sa jej uvoľní pri odstraňovaní výplne, ale to zachytávame kofferdamom, čo je ďalší benefit jeho používania.

Je tu ale aj druhé ALE a to hygiena pacienta. Amalgám je v tomto vďaka obsahu striebra trošku tolerantnejší a dokáže pôsobiť antikariézne, „protikazivo“, no zázraky nedokáže a preto je dostatočná hygiena ústnej dutiny nevyhnutná bez ohľadu na typ výplní, ktoré má pacient v ústach.

Snáď sme Vám aspoň trosku priblížili túto tému, a ak máte akékoľvek bližšie otázky, môžete nám napísať na studiosmilesk@mail.com, radi Vám odpovieme.

Váš tím Studio Smile.


Kontaktný formulár