Vstupné vyšetrenie 30 €

Stanovenie komplexného liečebného plánu 30 €

Preventívna prehliadka s účasťou poisťovne/bez 0 € - 12 €

Ošetrenie mimo ordinačného času – po dohode, výkon sa pripočítava 50 €

Nedostavenie sa na ošetrenie po objednaní bez ospravedlnenia 20 €

Intraligamentárna anestézia 9 € -12 €

RTG intraorálny 8 € - 10 €

RTG bitewing 10 €- 16 €


Záchovná stomatológia /cena za pomlčkou je bez spoluúčasti poisťovne/

Fotokompozit – 1-plôšková výplň 36,5 € - 44 €

Fotokompozit – 2-plôšková výplň 41 € - 59 €

Fotokompozit – 3-plôšková výplň 46 € - 69 €

Rekonštrukcia korunky zuba kompozitom 54 € - 78 €

Fazeta priama (frontálny zub) 65 € - 88 €

Fotokompozit anatomická stratifikácia 1-pl. 39 € - 49 €

Fotokompozit anatomická stratifikácia 2-pl. 47 € - 65 €

Fotokompozit anatomická stratifikácia 3-pl. 55 € - 78 €

Individuálny silikónový kľúč na dostavbu korunky zuba, fazetu (odtlačok, model, kľúč) 10 €

Kompozitná inlay, onlay, overlay nepriama (zhotovená v laboratóriu) od 100 €

Bielenie zubov (min. 10 zubov) 150 €

Bielenie devitálneho zuba (walking bleach) 25 €/zub

Ošetrenie citlivých krčkov zubov 5 €

FRC koreňový sklokeramický čap 15 € - 25 €

Mliečny chrup výplň - skloionomérny cement 30 €

Pečatenie fisúr zubov 20 €


Endodoncia

Paliatívne endodontické ošetrenie (trepanácia, spriechodnenie kk, dočasný uzáver) 20 €

Endodontické zaplnenie SoftCore 1 koreň. kanálik 22,5 € - 35 €

Endodontické rozšírenie 1 koreň. kanálik 11,5 € - 18 €

Reendodoncia 1 koreňový kanálik 55 € - 85 €

Reendodoncia 2 koreňové kanáliky 70 € - 122 €

Reendodoncia 3 koreňové kanáliky a viac 125 € - 177 €

Vybratie zalomeného endodontického inštrumentu v koreňovom kanáliku 70 €

Použitie MTA (perforácia koreňa, stropu dreňovej dutiny) 35 €


Chirurgia

Extrakcia mliečneho zuba + intraligamentárna anestézia 10 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 30 € - 50 €

Chirurgická extrakcia 80 € - 120 €

Sutúra - vstrebateľný materiál 9 €

Intraorálna incízia 15 €


Protetika

Provizórna korunka razidlová / krátkodobé provizórium 19 €/člen

Provizórna korunka živicová z laboratória / dlhodobé provizórium 36-40 €/člen

Fazetovaná korunka - špeciálna živica 110/130 €

Kovokeramická korunka 180 €

Zirkónová korunka distálny úsek 240-260 €

Celokeramická korunka - Zirkonzahn Anterior 260 €

Celokeramická korunka - presovaná keramika lithium disilikát 280-370 €

Totálna náhrada – horná/dolná – nadštandard (transparentné podnebie, zuby v prot., odtl.) od 110€

Parciálna náhrada HPN/DPN od 170 €

ČSN – skeleta (horná alebo dolná) od 250 €

Silikónové odtlačky na potetickú prácu 25 €


Implantológia

Implantologická konzultácia 20 €

Zavedenie zubného implantátu Ankylos Dentsply Sirona Implants 490 €

Nadstavba od 130 €

Augmentačný materiál od 130 €

Chirurgická membrána od 150 €

Otvorený sinus lift 440 €

Uzatvorený sinus lift 100 €


Čeľustná ortopédia

Čeľustno-ortopedická konzultácia 10 €

Vstupné čeľustno-ortopedické vyšetrenie, analýza RTG a modelov, príprava plánu liečby- zhotovenie modelov, odtlačky 70 €

Nasadenie fixného kovového aparátu - 1 oblúk 590 €

Nasadenie fixného keramického aparátu CLARITY II.typ - 1 oblúk 770 €

Nasadenie fixného keramického aparátu CLARITY III.typ - 1 oblúk od 770 do 1000 €

Snímateľný aparát v zmiešanom chrupe 460 €

Kontrolné vyšetrenie- aktivácia oblúka - 70 €

Sňatie aparátu, fixný retainer, retenčné platne - 380 €

Priemerná cena komplexnej ortodontickej liečby v dvoch zubných oblúkoch v trvaní štandardne 2- 2,5 roka s primeranou cenou - 2820 €

Cena závisí vždy od typu ortodontickej anomálie, zostavuje sa na základe liečebného plánu a je súčasťou informovaného súhlasu s podpisom podľa zákona 578/2004 Z. z.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena s inštruktážou čistenia chrupu - mliečny chrup 17 €

Dentálna hygiena s inštruktážou čistenia chrupu - trvalý chrup 30 €

Dentálny hygiena s inštruktážou čistenia chrupu a pieskovaním 41 €

Pieskovanie- Air flow 11 €