Vstupné vyšetrenie 30 €

Stanovenie komplexného liečebného plánu 30 €

Preventívna prehliadka s účasťou poisťovne/bez 0 € - 12 €

Ošetrenie mimo ordinačného času – po dohode, výkon sa pripočítava 50 €

Nedostavenie sa na ošetrenie po objednaní bez ospravedlnenia 20 €

Intraligamentárna anestézia 10 € -12 €

RTG intraorálny 10 €

RTG bitewing 10 €- 16 €


Záchovná stomatológia /cena za lomítkom je bez spoluúčasti poisťovne/

Fotokompozit – 1-plôšková výplň 41 € - 50,50 €

Fotokompozit – 2-plôšková výplň 50 € - 72 €

Fotokompozit – 3-plôšková výplň 60 € - 87 €

Rekonštrukcia korunky zuba kompozitom 80 € - 107 €

Fotokompozit anatomická stratifikácia 1-pl. 45 € / 55 €

Fotokompozit anatomická stratifikácia 2-pl. 53 € / 71 €

Fotokompozit anatomická stratifikácia 3-pl. 61 € / 84 €

Individuálny silikónový kľúč na dostavbu korunky zuba, fazetu (odtlačok, model, kľúč) 10 €

Kompozitná inlay, onlay, overlay nepriama (zhotovená v laboratóriu) 220 €

Bielenie zubov systémom Pure Whitening - domáce - 150 € , kombinované 350 €

Bielenie devitálneho zuba (walking bleach) 25 €/zub

Ošetrenie citlivých krčkov zubov 5 €

FRC koreňový sklokeramický čap 15 € / 25 €

Mliečny chrup výplň - skloionomérny cement 30 € / 40 €

Pečatenie fisúr zubov 20 €

Optragate 6 €

Úprava ďasna vysokofrekvenčným prúdom - malá úprava 5 €

Úprava ďasna vysokofrekvenčným prúdom - veľká úprava 10 €

Postendodontická dostavba s FRC čapom 70 € / 95 €

Airflow kavity 5 €

Ošetrenie zuba Biodentinom 50 €

Ošetrenie zuba hydroxidovým aparátom 20 €

SDF impregnácia 25 €


Endodoncia

Paliatívne endodontické ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepanácia, dočasný uzáver) 50 €

Predendodontická dostavba 20 €

Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba - mechanicko - chemická preparácia - 35 € / 65 €

Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba - celé ošetrenie v jednom sedení - 105 € / 163 €

Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba - celé ošetrenie v jednom sedení - 105 € / 163 €

Endodontické ošetrenie dvojkanálikového zuba - mechanicko - chemická preparácia - 45 € / 55 €

Endodontické ošetrenie troj a viac - kanálikového zuba - mechanicko - chemická preparácia - 55 €/ 69 €

Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba - definitívne zaplnenie - 35 € / 65 €

Endodontické ošetrenie dvojkanálikového zuba - definitívne zaplnenie - 45 € / 105 €

Endodontické ošetrenie troj a viec - kanálikového zuba - definitívne zaplnenie - 55 € / 115 €

Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba - celé ošetrenie v jednom sedení - 105 € / 163 €

Endodontické ošetrenie dvojkanálikového zuba - celé ošetrenie v jednom sedení - 120 € / 193 €

Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba - celé ošetrenie v jednom sedení - 150 € / 237 €

Endodontické ošetrenie zložité - príplatok - 60 €

Reendodoncia - mechanicko - chemická preparácia 1 koreňový kanálik 50 €

Reendodoncia - mechanicko - chemická preparácia 2 koreňové kanáliky 70 €

Reendodoncia - mechanicko - chemická preparácia 3 a viac koreňových kanálikov 90 €

Vybratie zalomeného endodontického inštrumentu v koreňovom kanáliku 70 €

Použitie MTA (perforácia koreňa, stropu dreňovej dutiny) - 1 zub 50 €

Odstránenie koreňového čapu 25 €

Trepanácia zuba cez protetickú prácu - 15 €


Chirurgia

Extrakcia mliečneho zuba + intraligamentárna anestézia 10 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 30 € - 50 €

Chirurgická extrakcia 80 € - 120 €

Sutúra - vstrebateľný materiál 15 €

Intraorálna incízia 15 €


Protetika

Provizórna korunka razidlová / krátkodobé provizórium 19 € / člen

Provizórna korunka živicová z laboratória krátkodobé - dlhodobé provizórium 36 € - 40 € / člen

Kovokeramická korunka 200 / 220 €

Zirkónová korunka 320 €

Celokeramická korunka - Zirkonzahn Anterior 350 €

Celokeramická korunka - presovaná keramika - lithium disilikát 350 €

Totálna náhrada – horná/dolná – nadštandard (transparentné podnebie, zuby v prot., odtl.) 370 € / 500

Parciálna náhrada HPN/DPN od 350 €

ČSN – skeleta (horná alebo dolná) od 350 €

Silikónové odtlačky na protetickú prácu 25 €

Intraorálne skenovanie 50 €

Snímacia dlaha ochranná 60 €

DIgitálny wax - up 1 zub 7 €

3D tlač modelu - 1 oblúk 11 €

3D tlač modelu - čiastočný oblúk 7 €

Kompozitný mock - up - 1 zub 10 €

Stiahnutie fixnej náhrady 10 €

Rozpílenie spojov fixnej náhrady 10 €

Dlahovanie zubov vláknom sklom vystuženým kompozitným vláknom 130 €

Náhrada zuba mostom na sklom vystuženom kompozitnom vlákne 150 €


Implantológia

Implantologická konzultácia 20 €

Zavedenie zubného implantátu 490 €

Nadstavba od 130 €

Individuálna titánová nadstavba 200 €

Zirkonkeramická korunka na implantáte 370 €

Augmentačný materiál od 130 €

Chirurgická membrána od 200 €

Otvorený sinus lift 440 €

Uzatvorený sinus lift 100 €


Dentálna hygiena

Dentálna hygiena s inštruktážou čistenia chrupu - mliečny chrup do 12r. - 30 €

Dentálna hygiena s inštruktážou čistenia chrupu - trvalý chrup od 12r. do 18r. - 40 €

Dentálny hygiena s inštruktážou čistenia chrupu a pieskovaním AIRFLOW® Prophylaxis Master - dospelí pacienti - 54 €

Dentálny hygiena s inštruktážou čistenia chrupu a pieskovaním AIRFLOW® Prophylaxis Master - dospelí pacienti - samoplatca - 80 €

Recall / dočistenie - 35 €

Pieskovanie- AIRFLOW® Prophylaxis Master - samostatný úkon - 25 €

Dentálna hygiena parodontologický pacient / kyretáž 60 €

Kyretáž jedného zuba 5 €