Medzi prístroje, ktoré dnes neodmysliteľne patri do našej každodennej rutiny patria lupové okuliare, ktoré používa každý zubný lekár a dentálna hygienička v našom tíme. V niektorých prípadoch si pomáhame zväčšením pomocou dentálneho mikroskopu. Ten nám slúži najmä pri endodoncii, teda ošetrovaní koreňových kanálikov, alebo pri preparácii zubov na fixné protetické práce, teda korunky a mostíky.

Digitalizácia je každým dňom viac prepojená aj s našim odborom medicíny. Moderné digitálne RTG prístroje sú už roky súčasťou zubných ambulancií, kde je hodnota žiarenia pre pacienta takmer zanedbateľná a maximálne bezpečná pre všetkých pacientov. V dnešnej praxi k diagnostike využívame okrem RTG zobrazenia aj 3D CBCT, teda trojrozmerné zobrazovanie štruktúr, ktoré sa na dvojrozmernom RTG často prekrývajú. Rovnako 3D CBCT je nevyhnutné pri dentoalveolárnej chirurgii a implantológii v našich ambulanciách, aby chirurg bol podrobne oboznámený so štruktúrami, ktoré bude operovať.

Pri implantológii využívame 3D CT pri navidovanej implantológii, teda postupe, kde je na základe prepojenia skenu situácie v ústach a 3D CT vytvorená chirurgická šablóna a pomocou nej dobredu naplánované prediktabilné zavedenie.

Medzi posledné oblasti zubného lekárstva, ktoré sa presúvajú do digitálneho sveta je zhotovovanie odtlačkov zubov. Vďaka výbornej presnosti moderných digitálnych skenerov môžeme takmer vo všetkých prípadoch namiesto klasických silikónových odtlačkov používať tieto digitálne odtlačky, teda skeny zubov a ďasien. Výsledok takéhoto skenovania sa formou digitálneho súboru pošle technikovi, ktorý ho má v ihneď k dispozícii a môže začať s pracou na Vašich protetických prácach.