Endodontické ošetrenie je poslednou možnosťou ako zachovať zub vo funkcii, ak zubná dreň je postihnutíá zápalom.

K ošetreniu koreňových kanálikov pristupujeme pri komplikáciách zubného kazu, zápale zubnej drene, pri náleze chronického zápalového ložiska pod koreňom zuba, prípadne pri príprave zuba na protetické ošetrenie.

..


Cieľom endodontického ošetrenia je odstránenie infekčného ložiska z koreňových kanálikov. Toto ošetrenie je tak časovo ako aj zručne veľmi náročné a preto si vyžaduje pochopenie zo strany pacienta. Aj napriek tomu sú tieto ošetrenia vo väčšine prípadov veľmi úspešné. V prípade, ak sa infekcia v budúcnosti vráti späť, je možné toto ošetrenie zopakovať, robí sa tzv. reendodoncia.

Samotné ošetrenie spočíva v dôkladnom vyčistení koreňových kanálikov, odstránení zapálených, infikovaných tkanív zo zubu a v ich hermetickom vyplnení. Len takto utesnený koreňový kanálik zabráni ďalšiemu prieniku baktérií zo zubu do okolitých tkanív, a teda vzniku komplikácií ako je zápal v kosti v oblasti hrotu koreňa a ďalším závažným stavom ako sú napr. cysty či pretrvávajúce bolesti. 

Po takomto ošetrení je možné zub ošetriť výplňou alebo korunkou bez nutnosti daný zub extrahovať.

Pre vyššiu úspešnosť endodontického ošetrenia využívame v našich ambulanciách zväčšovaciu techniku a to dentálny mikroskop a lupové okuliare.

Objednať sa ku nám môžete tu .