Úlohou zubnej protetiky je napraviť defekty v chrupe. Od nevyhovujúceho sfarbenia, tvaru zubov, cez poškodenie zubov zubným kazom až po náhradu chýbajúcich zubov.

V prípadoch chýbajúcich zubov Vám zubný lekár navrhne zodpovedajúcu zubnú náhradu. Existuje veľa možností a riešení od jednotlivých koruniek, mostíka, snímateľnej zubnej náhrady (zubnej protézy) až po implantát.
Fixné korunky a mostíky
b-full-ceramic-crown.jpg

Samostatné korunky slúžia na ochranu poškodených zubov. Korunka obnovuje formu zuba a tiež jeho funkciu. Moderné korunky sú vyrábané z čistej keramiky, ktorá pôsobí veľmi prirodzene, často na nerozoznanie od vlastných zubov.

Fixný mostík slúži ako náhrada jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov. Zubný mostík ako most spája jeden zub s druhým. Navrhuje sa podľa polohy a dĺžky medzier, počtu medzier v čeľusti aj podľa prognózy a stability zvyšných zubov potrebných na premostenie. Spôsob postupu pri vytváraní mostíka je podobný ako pri korunke. Jeho zhotovenie predpokladá obrúsenie zubov, ktoré ho budú držať. V prípade, ak tieto zuby neexistujú, je možné tieto zuby nahradiť implantátom.

Zubné korunky a mostíky sa zhotovujú z rôznych materiálov: kovo-keramické, zirkonoxidové, alebo celokeramické zubné korunky a mostíky.

U nás pacient nemusí mať obavu, že bude chodiť bez zubov, kým bude mať náhradu hotovú. V tomto čase bude mať nasadené tzv. provizóriá, prvé, zhotovené priamo v ambulancii po obrúsení zubov a následne druhé, zhotovené v zubo-technickom laboratóriu, ktoré bude mať nasadené do výmeny za definitívny mostík alebo korunky. Zubné laboratórium vyhotoví korunky, respektíve aj mostík zvyčajne do týždňa až dvoch.

Využívame aj najmodernejšie možnosti digitálnej stomatológie vďaka intraorálnemu skeneru, vďaka ktorému zubný technik dostane informácie a Vašom chrupe bez potreby klasických odtlačkov a s úsporou času.

Keramické výplne / výplne fotokompozitné zhotovené v zubo-technickom laboratóriu– inlay, onlay a overlay
ceramic-inlay-min-925x425.jpg

Pri určitých poškodeniach zubov indikujeme výplne, ktoré sú zhotovené nepriamo, v zubo-technickom laboratóriu. Ich hlavnými výhodami sú stálosť a vysoká presnosť, ktorá je daná homogenitou materiálu zhotovením v laboratóriu, kde sú prístupné a viditeľné aj tie najmenšie detaily, ktoré nie sú v ústach priamo prístupné, prípadne sú prístupné len s ťažkosťami


Zubné snímateľné protézy
prostodoncia.jpg

Dôvodom riešenia ošetrenia chrupu zubnou protézou, je zväčša strata väčšieho počtu zubov, kedy fixné riešenie z viacerých dôvodov nie je možné.

Rozoznávame čiastočne snímateľné protézy, ktoré sú ukotvené na existujúcich zvyšných zuboch pomocou spôn alebo zásuvných spojov a celkové protézy.

Celkové protézy tvoria náhradu zubov pri  ich úplnej strate. Bez toho, aby sa zanedbala fonetika a estetika, má protéza v prvom rade slúžiť na obnovenie funkcie prežúvania.

Objednať sa môžete tu .